Discy Latest Въпроса

Здравейте, моля за отговор на един въпрос. Работя в държавната администрация в гр. София по трудово правоотношение от 5 години. Явила съм се на четири конкурса за повишение в длъжност и съм старши специалист. Реших да се преместя в друг ...