Discy Latest Въпроса

Здравейте! Предстои ми покупка на жилище, което ще бъде завършено 2022г. Закупено е на “зелено” с вноска от 20% и в момента купувачът се отказва и го продава за крайната цена. Никак не ми е ясно как се извършват ...