Discy Latest Въпроса

Здравейте, има голяма вероятност да бъде З заведено дело срещу мен в близките няколко месеца, моето обичайно пребиваване е в чужбина, а От доста години не пребивавам на адреса вписан в личната ни карта. Въпросът ми е какво мога да ...

Здравейте, преди 2 дни успешно преминах практически изпит за МПС категория В – първо свидетелство. От година живея в Нидерландия, и се прибирам веднъж годишно за 2-4 седмици. Днес при подаване на документи, трябваше да попълня декларация за пребиваване в ...