Discy Latest Въпроса

Абонат съм на виваком от 4 години без проблеМ. Но по стечение на обстоятелствата ми се наложи да сменя адрес ( физически) и искам да прехвърля услугата която ползвах на новия адрес на който реално вече ще живея . ...