1. Здравейте, Ограниченията за това управителят да бъде едноличен собственик на капитала на ЕООД важат, само ако дружеството, на което е собственик, извършва сходна дейност. Тогава тази забрана може да бъде преодоляна със съгласие на едноличния собственик на капитала/съдружниците на дружеството, в коетПрочети

  Здравейте,

  Ограниченията за това управителят да бъде едноличен собственик на капитала на ЕООД важат, само ако дружеството, на което е собственик, извършва сходна дейност. Тогава тази забрана може да бъде преодоляна със съгласие на едноличния собственик на капитала/съдружниците на дружеството, в което лицето първоначално е било назначено като управител.

  Въпреки, че чл. 142, ал. 2 не е упомената изрично е декларацията подписана от лицето, тя е е валидна за него.

  Ограничения от естеството, което сте описали, могат да се вменят на управителя в Договора за управление и контрол, който същият подписва с дружеството.

  Поздрави,
  Надежда

  See less
  • 0