1. Здравейте, Елена, Недвижимите имоти, които сте придобили чрез дарение или наследство, не стават част от съпружеската имуществена общност. Те остават Ваши. Съгласие на съпруга не е необходимо, освен ако имотът не е семейното Ви жилище. Надежда Георгиева юрист | Advokatami.bg 0888 047 188

  Здравейте, Елена,

  Недвижимите имоти, които сте придобили чрез дарение или наследство, не стават част от съпружеската имуществена общност. Те остават Ваши.

  Съгласие на съпруга не е необходимо, освен ако имотът не е семейното Ви жилище.

  Надежда Георгиева
  юрист | Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 0
 2. Здравейте, Ани! Законът не забранява едновременно да сте собственик и управител на фирма и да работите на трудов договор, освен ако в договора изрично не е упомената подобна клауза. Може спокойно да извършвате двете дейности, докато решите да работите единствено с Вашия бизнес. Желая Ви успех! НадежПрочети

  Здравейте, Ани!

  Законът не забранява едновременно да сте собственик и управител на фирма и да работите на трудов договор, освен ако в договора изрично не е упомената подобна клауза.

  Може спокойно да извършвате двете дейности, докато решите да работите единствено с Вашия бизнес.

  Желая Ви успех!

  Надежда Георгиева
  юрист | Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 0
 3. Здравейте, Онур Орхан! Онлайн магазините следва да се регистрират в НАП. Процедурата е улеснена. За да има необходимост от регистрация на онлайн магазина, той трябва да отговаря на определени изисквания, а именно - след като на сайта има възможност за покупка/има "количка"/ и има възможност за извърПрочети

  Здравейте, Онур Орхан!

  Онлайн магазините следва да се регистрират в НАП. Процедурата е улеснена.

  За да има необходимост от регистрация на онлайн магазина, той трябва да отговаря на определени изисквания, а именно – след като на сайта има възможност за покупка/има “количка”/ и има възможност за извършване на плащане, следователно той се квалифицира като електронен магазин. Ако Вие, като цяло в дейността си, използвате касов апарат, то тогава трябва да регистрирате и електронния магазин. Ако няма касови плащания, то регистрацията на електронния магазин не е задължителна.

  Надежда Георгиева
  юрист | Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 0
 4. Здравейте, Стоян Гечев! За да продавате земеделската продукция може да регистрирате дружество по Търговския закон (ЕООД), да се регистрирате като едноличен търговец или да се регистрирате като земеделски производител. Друг вариант е да се регистрирате като земеделски производител, което е по-изгодниПрочети

  Здравейте, Стоян Гечев!

  За да продавате земеделската продукция може да регистрирате дружество по Търговския закон (ЕООД), да се регистрирате като едноличен търговец или да се регистрирате като земеделски производител.

  Друг вариант е да се регистрирате като земеделски производител, което е по-изгодният за Вас вариант, тъй като Ви дава следните възможности:

  – може да кандидатствате за финансово подпомагане от Държавен фонд „Земеделие“ по национални програми и европейски фондове в областта на земеделието;
  – нямате нужда от касов апарат, за да продавате продукцията си;
  – ползвате преференции при внасяне на социални и здравни осигуровки;

  Регистрацията се завършва в Областната дирекция „ Земеделие“ по постоянния Ви адрес.

  Ако се спрете на регистрацията на фирма, може да направите заявка за регистрацията й на следния линк:
  https://www.advokatami.bg/registracia-na-firma/

  Пожелавам Ви успех в начинанието!

  Надежда Георгиева
  юрист | Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 0
 5. Здравейте, г-н Александров, Съгласно чл. 222 от Кодекса на труда при съкращаване в щата или намаляване в обема на работа, обезщетението, което следва да заплати работодателя Ви е в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за един месец. Обезщетението подлежи на облагане като трудов доход. ВърхуПрочети

  Здравейте, г-н Александров,

  Съгласно чл. 222 от Кодекса на труда при съкращаване в щата или намаляване в обема на работа, обезщетението, което следва да заплати работодателя Ви е в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за един месец. Обезщетението подлежи на облагане като трудов доход. Върху него се дължат социални осигуровки, а на здравно осигуряване подлежат само уволнените, които не се осигуряват здравно на друго основание. Дължимата компенсация се изплаща не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца през който правоотношението е прекратено.

  Съгласно чл. 220 от Кодекса на труда страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. Хипотезата на съкращаване на щата или намаляване обема на работа не се включва в правото на страната да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие.

  В тази хипотеза Ви се дължи обезщетение в рамките на едно брутно трудово възнаграждение.

  Надежда Георгиева
  юрист | Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 0
 6. Здравейте, Ако сте купили стока или услуга онлайн или извън магазин (по телефона, с поръчка по пощата, от онлайн магазин), имате право да се откажете от покупката в рамките на 14 дни по каквато и да е причина и без да обяснявате защо. Този срок вече е изтекъл, но винаги имате право на поне 2-годишнаПрочети

  Здравейте,

  Ако сте купили стока или услуга онлайн или извън магазин (по телефона, с поръчка по пощата, от онлайн магазин), имате право да се откажете от покупката в рамките на 14 дни по каквато и да е причина и без да обяснявате защо.

  Този срок вече е изтекъл, но винаги имате право на поне 2-годишна безплатна гаранция, независимо дали сте купили стоката онлайн, в магазин или с поръчка по пощата.

  Ако стоки, закупени от вас се окажат дефектни или не изглеждат или не работят по начина, посочен в рекламата, продавачът трябва да ги поправи или замени безплатно, да ви върне парите или да ви направи отстъпка.

  Повече информация може да намерите на следния линк: https://pravatami.bg/107.

  Надежда Георгиева
  юрист | Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 0