1. Здравейте, Може да придобиете транзитни номера за износа на превозното средство от страната - след прекратяване на постоянната или временната му регистрация. При получаването на тези транзитни номера, заедно със заявлението следва да имате и документите, които доказват собствеността Ви върху автомобПрочети

  Здравейте,

  Може да придобиете транзитни номера за износа на превозното средство от страната – след прекратяване на постоянната или временната му регистрация.

  При получаването на тези транзитни номера, заедно със заявлението следва да имате и документите, които доказват собствеността Ви върху автомобила (напр. договор, фактура и др.).

  Повече информация може да намерите на следния линк: https://pravatami.bg/3968.

  Надежда Георгиева
  юрист | Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 0
 2. Здравейте! След като нямате сключен брак с лицето, което ще закупувате имота, тогава за Вашите отношения ще се прилагат правилата на обикновената съсобственост - всеки от Вас ще притежава 1/2 идеална част от недвижимия имот. При евентуалната смърт на другия съсобственик, негови наследници от първи рПрочети

  Здравейте!

  След като нямате сключен брак с лицето, което ще закупувате имота, тогава за Вашите отношения ще се прилагат правилата на обикновената съсобственост – всеки от Вас ще притежава 1/2 идеална част от недвижимия имот.

  При евентуалната смърт на другия съсобственик, негови наследници от първи ред се явяват както детето от първия брак, така и Вашето дете. Те общо биха наследили равни части от неговата 1/2 идеална част от недвижимия имот.

  Надежда Георгиева
  юрист | Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 0
 3. Здравейте, Елена! Няма пречка банката или нотариуса при изповядване на сделката да поискат този документ. Причината за това е, че въпреки че наследеното от единия съпруг по време на брака не става съпружеска имуществена общност, законът предвижда една хипотеза, в която за продажба на наследен недвижПрочети

  Здравейте, Елена!

  Няма пречка банката или нотариуса при изповядване на сделката да поискат този документ.

  Причината за това е, че въпреки че наследеното от единия съпруг по време на брака не става съпружеска имуществена общност, законът предвижда една хипотеза, в която за продажба на наследен недвижим имот се иска и съгласието на другия съпруг. Това е хипотезата, в която този имот се явява “семейно жилище” на двамата съпрузи – единственият, който те притежават.
  Това е причината да бъде изискан този нотариален акт – с него се доказва, че жилището, което се продава не е семейното жилище.

  Повече информация може да намерите на следния линк: https://pravatami.bg/29511

  Надежда Георгиева
  юрист | Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 0
 4. Здравейте! Не следва да получавате суми за заплащане след изтичане на срока на договора. Картите следва да са деактивирани при изтичане на договора. Все пак, за да се даде конкретна и точна информация по повод Вашето запитване следва да се направи преглед на изтеклия договор. Ако желаете консултацияПрочети

  Здравейте!

  Не следва да получавате суми за заплащане след изтичане на срока на договора.
  Картите следва да са деактивирани при изтичане на договора.

  Все пак, за да се даде конкретна и точна информация по повод Вашето запитване следва да се направи преглед на изтеклия договор.

  Ако желаете консултация с адвокат, може да намерите такъв на следния линк:
  https://www.kantorata.net/#advokati

  Надежда Георгиева
  юрист | Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 0
 5. Здравейте, Ралица! Действително наследствени права имат майката и лелята на Вашия приятел, тъй като те се явяват наследници от първи ред, съгласно българското законодателство, които изключват останалите редове. Повече информация за това може да намерите на следния линк: https://pravatami.bg/959. ОтнПрочети

  Здравейте, Ралица!

  Действително наследствени права имат майката и лелята на Вашия приятел, тъй като те се явяват наследници от първи ред, съгласно българското законодателство, които изключват останалите редове. Повече информация за това може да намерите на следния линк:
  https://pravatami.bg/959.

  Относно завещанието – за самото му съществуване, както и за мястото и начина на неговото съхранение, следва да бъде уведомено лицето, което завещателят е посочил като свой наследник по завещание. Това завещание може да бъде при нотариус или да бъде оставено на трето лице. Според Законът за наследството всеки заинтересован може да иска от районния съдия по мястото, където е открито наследството, да определи срок за представяне на завещанието, за да бъде то обявено от нотариус. Когато саморъчното завещание е предадено за съхранение на нотариус, той извършва и самото му обявяване.

  Поздрави,
  Надежда Георгиева
  юрист | Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 0
 6. Здравейте! Ако като самоосигуряващо се лице, сте регистрирани в регистър БУЛСТАТ като упражняващ свободна професия, в това свое качество Вие сте и работодател и може да сключвате трудови договори със същите задължения, които имат фирмите. Различието е, че вместо трудова книжка, попълвате осигурителнПрочети

  Здравейте!

  Ако като самоосигуряващо се лице, сте регистрирани в регистър БУЛСТАТ като упражняващ свободна професия, в това свое качество Вие сте и работодател и може да сключвате трудови договори със същите задължения, които имат фирмите. Различието е, че вместо трудова книжка, попълвате осигурителна книжка на наетите при Вас по трудов договор.

  Надежда Георгиева
  юрист | Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 1