Discy Latest Въпроса

Здравейте, Бих желала коректно да си попълня заявлението за неплатен отпуск при отглеждане на дете до 8г, но срещнах някой колебания относно посочването на крайната дата. Посоченият в закона период от 6 месеца ,равнява ли се на 180 календарни дни ...