Discy Latest Въпроса

Купувам на сина ми апартамент с мои средства, но нотариалният акт ще бъде на негово име. Удачно ли е в нотариалния акт да бъда записано, че парите са дарени от мен.