Discy Latest Въпроса

Здравейте! Самоосигуряващо се в България лице със свободна професия, живеещо в чужбина, страна извън ЕС, има ли право да подаде декларация за освобождаване от здравно осигуряване в България? Възможно ли е да внася задължителните осигуровки за пенсия, без да внася ...