1. В случая имате основание да преминете през пропускателняи пункт. Достатъчно е да носите декларация по образец на МВР.

  В случая имате основание да преминете през пропускателняи пункт. Достатъчно е да носите декларация по образец на МВР.

  See less
  • 0
 2. При забавяне на плащането от страна на работодателя имате право да прекратите своя трудов договор. Трябва обаче да имате предвид уговорения срок за заплащане на възнаграждението във Вашяи трудов договор. С уважение, адв. Никола Пенчев, pitai@advokatami.bg

  При забавяне на плащането от страна на работодателя имате право да прекратите своя трудов договор. Трябва обаче да имате предвид уговорения срок за заплащане на възнаграждението във Вашяи трудов договор.

  С уважение,
  адв. Никола Пенчев,
  pitai@advokatami.bg

  See less
  • 0
 3. И аз смятам, че можете да преминете през КПП. Просто баща Ви ще декалрира, че желае да живее на друг адрес - този на вилата, което е и самата истина. От тук можете да свалите декларация безплатно: https://www.advokatami.bg/doc/deklaratsia-covid-19/ Важно е да подготвите няколко екземпляра на декалраПрочети

  И аз смятам, че можете да преминете през КПП. Просто баща Ви ще декалрира, че желае да живее на друг адрес – този на вилата, което е и самата истина.

  От тук можете да свалите декларация безплатно: https://www.advokatami.bg/doc/deklaratsia-covid-19/

  Важно е да подготвите няколко екземпляра на декалрацията за всяко КПП, което ще бъде преминато.

  See less
  • 0
 4. Здравейте, В случая е налице неизпълнение на договора от страна на организацията, която ви обучава. Тяхното неизпълнение не се покрива от новия закон за извънредното положение и имате право да упражните правата си при неизпълнение на договора, включително да го развалите (да се откажете от него). ВПрочети

  Здравейте,

  В случая е налице неизпълнение на договора от страна на организацията, която ви обучава. Тяхното неизпълнение не се покрива от новия закон за извънредното положение и имате право да упражните правата си при неизпълнение на договора, включително да го развалите (да се откажете от него). В тази връзка можете да не изплащате и оставащата цена на обучението. Развалянето на договора трябва да стане с писмено известие до организацията.

  Ако желаете, бих могъл да Ви съдействам и с повече информация на имейл penchev@advokatami.bg.

  See less
  • 0
 5. Ако имате сключен трудов договор, работодателят Ви не може да Ви освободи просто така, било то и предвид извънредното положение. От Вашия въпрос обаче не става ясно дали имате подписан договор с работодателя. Ако нямате такъв договор, остава възможност да търсите едиснтвено извъндоговорна отговорносПрочети

  Ако имате сключен трудов договор, работодателят Ви не може да Ви освободи просто така, било то и предвид извънредното положение. От Вашия въпрос обаче не става ясно дали имате подписан договор с работодателя. Ако нямате такъв договор, остава възможност да търсите едиснтвено извъндоговорна отговорност, което не е лесно. Ако обаче иамте договор, то правото е на Ваша страна.

  С уважение,
  адв. Никола Пенчев
  pitai@advokatami.bg

  See less
  • 0
 6. Здравейте, Законът не важи за запори, наложени преди приемането на закона.

  Здравейте,

  Законът не важи за запори, наложени преди приемането на закона.

  See less
  • 0