Discy Latest Въпроса

Здравейте, Попадала съм на няколко поста и репортажи за хора, които са се сдобили с множество кредити на голяма стойност в следствие кражба на самоличност. Реално, дори да спазваме всички препоръки за защита на личните данни, ни се налага да ги предоставяме ...