Discy Latest Въпроса

Чии са правата върху дипломната ми работа – мои, на научния ми ръководител, или на университета? С каква давност са? Как да се възползвам от труда си?