Discy Latest Въпроса

Здравейте, въпросът ми е свързан със следния имотен казус: във съсобствен имот са обособени два самостоятелни обекта (етажи) със съответните прилежащи помещения (тавански помещения и мазета). Единият етаж е продаден само с мазето. Таванското помещение не е обособено като самостоятелен ...