1. Има ли варянт да се внасят от настоящия момент без да се погасяват стари задължения и без да се възстановяват здравноосгурителните права?

    Има ли варянт да се внасят от настоящия момент без да се погасяват стари задължения и без да се възстановяват здравноосгурителните права?

    See less
    • 0