Discy Latest Въпроса

Здравейте,тази сутрин като паркирах колата си пред работното ми място,до мен спря патрулка.Излезе полицай от оатрулката,погледна колата отзад и констатираха че е много шумна,без да използват никакво устройство за замерване на шума и ми съставиха акт и спряха колата от ...