Discy Latest Въпроса

Здравейте предизвестие по чл.326, ал.1 от КТ от служител към работодател. Малко информация за чл.326, ал.1 от КТ. Благодаря предварително.

читател

AKT

Здравейте, имам акт наказателно административен характер което съм обжалвал в Софийски районен съд. Съда обяви за решаване от 30.10. 2018г. и до днес 30.1.2020г няма съдебно решение, какво мога да направя. Благодаря предварително.