Discy Latest Въпроса

Здравейте предизвестие по чл.326, ал.1 от КТ от служител към работодател. Малко информация за чл.326, ал.1 от КТ. Благодаря предварително.