Discy Latest Въпроса

Дължа обещетение в размер на една брутна заплата на работодател за неспазено предизвестие. Поисках му банкова сметка по която да му преведа сумата,но не ми я даде. В такъв случай как трябва да му издължа обезщетението?