Discy Latest Въпроса

Здравейте, бих искала да попитам при работа на българин в Нидерландия като селскостопански работник – при признаването на трудовия му стаж в България, той зачита ли се като по-висока категория труд и съответно да се равнява на повече години трудов ...