Discy Latest Въпроса

Здравеите През 2018 по молба на маика ми сестра ми и двете ми пллеменици пред РПУ Балчик след което мина през РП и РС Балчик. Ми направиха съдебно психиятрична психологична експертиза множествена при стационарни условия. От която е видно че ...