Discy Latest Въпроса

Здравейте! Имам дете без брак. Аз съм майката и детето е с моята фамилия, но бащата припозна детето и е с неговото име за бащино. Живеем в Германия. По документи правата са мои, но тъй като документът е издаден в ...