Discy Latest Въпроса

Здравейте, Бих искал да Ви помоля за съвет по следния казус. Български университет задължава студентите си да положат изпити през Respondus LockDown Browser. Този браузър работи само на Windows и macOS, т.е. за да се положи изпит през браузъра студентът ...

Здравейте, Имам следния казус. Един университет има електронна платформа на която качва лекциите и упражненията си, която е достъпна само за студентите, които учат в него. Група преподаватели от една от катедрите обаче отказват да предоставят упражненията си с довода, че ...