Discy Latest Въпроса

Искам да си направя палномошно за пативане в цужбина може ли от онлайн да се направи този документ и може ли да се направи палномошно от родителите за да може друг Цовек да отговаря за ...