Discy Latest Въпроса

2011г.заедно със сестра ми придобихве имот. Аз бях собственик на 1/2и тя на 1/2 от имота. Тогава открихме нови партиди за ток и вода, но на нейно име. Сега аз откупих нейната 1/2 от имота и вече съм собственик на ...

Ако средствата са от дарение и наследство от родителите ми ( както при мен т.е. съпругът ми няма нищо общо с тези средства), и ако аз придобия с тези пари имущество по време на брак, то съпругът ми също става ...