Discy Latest Въпроса

Здравейте! Извършвам онлайн продажби като физическо лице в оналйн платформи за обяви. Продажбите се осъществяват чрез куриерски фирми и получаването на доходи е от наложени платежи. Единствените документи, с които разполагам за осъществените продажби и получените доходи, са бележките от ...