Discy Latest Въпроса

Ако движението по делото е спряно, защото ищецът не е заплатил административната такса, може ли ответникът или заинтересована страна да заплати таксата по собствено желание, за да може движението по делото да се възобнови?

Притежавам урегулиран имот, в който искам да строя. Но не мога да получа виза за строеж, защото имотът е в район, в който в момента тече процедура за изменение на ПУП. Според новия устройствен план се отчуждава част от имота ...