Discy Latest Въпроса

След потвърдено наказателно постановление от Административен съд , явяващ се втора инстанция по казуса , със записано в решението на съда , че не подлежи на обжалване , мога ли да използвам опцията за отговорност на държавата за вреди, причинени ...

ИААА образува насрещна проверка но фирма за срок от 1 година назад . Дейността , която проверява , обаче е стартирала преди 6 месеца . Материално приложима и законна ли е проверката в случея ?

Районен съд счете , молбата ми с/у административен акт за неправомерна и я остави без разглеждане , понеже съм изтървал срока за обжалване , входирал съм молбата , на следващия ден от допустимият 7 дневен срок , понеже съм се ...