Discy Latest Въпроса

След загубено гражданско дело на 1ва инстанция и съответно присъдени съдебни разноски към мен , имам ли право да търся финансово обезпечение според Закона за подпомагане и финансиране на пострадали от престъпления ? Ако нямам такова право , бих ли ...

Водя гражданско дело срещу физическо лице . Определението на първо инстационният съд не е в моя полза , т.е оправада действията на ответника и присъжда разноските по делото на мен . Интересува ме , след като в решението си съдът ...