Discy Latest Въпроса

Наскоро разбрах , че на адреса на който живея по лична карта , има регистрирана фирма , която не е моя . Фирмата е от периода преди да закупя жилището . Как да се заличи това обстоятелство в данните ня ...

След загубено гражданско дело на 1ва инстанция и съответно присъдени съдебни разноски към мен , имам ли право да търся финансово обезпечение според Закона за подпомагане и финансиране на пострадали от престъпления ? Ако нямам такова право , бих ли ...

Водя гражданско дело срещу физическо лице . Определението на първо инстационният съд не е в моя полза , т.е оправада действията на ответника и присъжда разноските по делото на мен . Интересува ме , след като в решението си съдът ...