Discy Latest Въпроса

Здравейте! Преди около месец бях назначена на трудов договор, но прецених, че работата не е подходяща за мен и преди няколко дни пуснах молба към работодателя ми за прекратяването на трудовите ни правоотношения. Той не е съгласен същите да бъдат ...