Discy Latest Въпроса

Здравейте! Бих искала да ви попитам за нормативните актове, които регламентират провеждането на промоции и промоционални кампании. Дали са залегнали само в ЗПП, от коя е година е последната му актуализация и има ли други актове, които уреждат провеждането на ...