Discy Latest Въпроса

Здравейте. Детето ми е с 74% телк с ЧП. Аз като нейна майка и личен асистент искам да попитам имаме ли право на отоплителна помощ? Баща и работи от 4 месеца и дали аз като съм и Ла това влиза ...