Discy Latest Въпроса

Не знам дали категорията за въпроса е правилна, но се надявам на помощ. Изкарах нужните 31 практически часове при определена фирма за шофьорски курсове, но инструктура ми ми иска още допълнителни часове, за които иска да му плащам двойно повече ...