Discy Latest Въпроса

Здравейте, в какъв срок, след подаване на всички необходими заявления, се изплаща на майката еднократна помощ при раждане?

Здравейте, до преди няколко седмици имах наложен запор, който вече съм погасила, ЧСИ ми е издал бележка, на която е споменато, че задължения вече нямам. До какъв срок, ако има такъв, мога да кандидатствам за Потребителски кредит?

Здравейте, какъв клас е необходим за изкарването на книжка C категория? 7ми или 8ми, до колкото ни е известно вече завършен 7ми клас се води основно образование.

Здравейте, преди няколко дена получих Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК. Попълвайки прикаченото Възражение в едномесечен срок, ще мога ли да се освободя от описаните задължения?