Discy Latest Въпроса

Здравейте, преди няколко дена получих Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК. Попълвайки прикаченото Възражение в едномесечен срок, ще мога ли да се освободя от описаните задължения?

Здравейте, имам следния въпрос – от какви облаги можем да се възползваме след раждане? Освен от обезщетението, което ни се превежда от НОИ, от какво друго можем да се възползваме ?

Здравейте, имам следния въпрос – ако една жена излиза по майчинство от 1ви март, то до коя дата се очаква да й бъде преведено обезщетението? Какъв е срокът на изплащане на обезщетение по майчинство след като датата е 1ви март? ...

Здравейте, може ли да ми кажете какви са условията при кандидатстване за безливен кредит – има ли значение от колко време работи лицето, има ли шест месеца, има ли запор, с какво ЦКР е ?

Здравейте, имам следното питане? Възможно ли е да се изтегли ипотечен кредит по време на майчинство, с участието на партньора и дали има възможност да се изтегли ипотечен за рефинансиране на потребителски отново по време на майчинство или това би ...