Discy Latest Въпроса

Здравейте, В нотариалния акт на апартамента ми баща ми е като ползвател. След като баща ми почина ходих в нап да декларирам това. След като ходих до НАП, служителката каза, че съм плащал местен данък само върху застроенета площ. Апартаментът е ...