Discy Latest Въпроса

Здравейте , в местнос има изградена частна електропреносна мрежа с около 170 абоната и общ електромер към EVN. Преди години за да се запази електромера 5 човека от всичките тези абонати са направили сдружение и са писали партидата на това ...