Discy Latest Въпроса

Здравейте! Сключих брак в Турция. Според тяхното законодателство нямаш право на избор дали да запазиш фамилията си или да приемеш тази на съпруга си. Наложи се да прибавя неговата фамилия към своята. При регистрация на брака в България, където имам ...

Здравейте! Сключих брак в Турция. Според тяхното законодателство нямаш право на избор дали да запазиш фамилията си или да приемеш тази на съпруга си. Наложи се да прибавя неговата фамилия към своята. При регистрация на брака в България, където имам ...