Discy Latest Въпроса

Има ли право работодател да пусне служител в неплатен/платен отпуск работник , без служителя да е изразил желание за такъв ? (нито устно,нито писмено ).

Брат ми отиде да вземе майка ми с личния си автомобил от летище София,за да не пътува с обществен транспорт до провинцията , за да не бъде след хора ,все пак държавата е регистрирана,като една от рисковите такива. Тя се ...