Discy Latest Въпроса

Бих искала да попитам, ако от началото на Юни месец съм при нов работодател, с интервал от 4 дни между смяната на работа, имам ли право да ползвам платен отпуск (изплатени са ми дните отпуск за изработените месеци от началото ...