Discy Latest Въпроса

Здравейте, Пиша Ви във връзка с взето решение за разпределение на разходите на ОС в новопостроена сграда, проведено повече от месец преди да стана собственик на обект в сградата. В изпратената ми сметка от фирмата Домоуправител е посочено: “Месечната такса Етажна собственост ...

Здравейте, Изменението на проекта за канализация на сграда с Акт 15 е одобрено от ВиК и внесено в Общината за одобрение, но инвеститора няма съгласието на всички с нотариален акт. Изменението на проекта представлява поставяне на помпена станция на сградата вместо ...

Здравейте, Сградата въведена в експлоатация се намира на улица, за която РДНСК-Варна отказва да назначи държавна приемателна комисия, тъй като изменението на проекта на уличната битова канализация одобрено от гл.архитект на Варна е в нарушение на чл.154, ал.2, т.8 от ЗУТ. ...