Discy Latest Въпроса

Здравейте. Майка ми трябва да се пенсионира на 13.07.2021 г. , но поради заболяване от 16.06.2021 е в болница. Болничния лист най-вероятно ще бъде продължителен и питането ми е на каква база ще се определи брутното й месечно възнаграждение за ...