Discy Latest Въпроса

Поради не явяване за подпис на определената дата в бюрото по труда , автоматично ми е прекратена, регистрацията в бюрото и от там съответно ще ми прекратят правото за изплащане на парично обезщетение. Причината поради която не успях да се ...