Discy Latest Въпроса

Здравейте, в момента съм на борсата и работя на един граждански договор. Мога ли да започна да работя и на втори такъв? И до каква сума? На първият взимам около 500 лева.