Discy Latest Въпроса

Отпусната ми е инвалидна пенсия поради общо заболяване. През периода на инвалидизация навършвам необходимата възраст и трудов стаж за пенсия. Инвалидната със социалните добавки е по-голяма от тази за възраст и прослужено време. Ако я избера за пожизнена, какво ще ...