Discy Latest Въпроса

Осигурена съм по основен трудов договор на максималния осигурителен доход. В момента съм в майчинство (след 135 ден) и искам да упражнявам дейност като консултант, която няма общо с основното ми назначение. Под каква форма е най-добре да уредя изпълняването ...