1. Благодаря за отговора. Базирах въпроса си на информация от сайта на НОИ: В случаите, когато майката ползва отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда и без да прекъсне неговото ползване, започне работа при друг работодател или възложител, обезщетението по чл. 53, ал. 1 от КСОПрочети

    Благодаря за отговора. Базирах въпроса си на информация от сайта на НОИ:
    В случаите, когато майката ползва отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда и без да прекъсне неговото ползване, започне работа при друг работодател или възложител, обезщетението по чл. 53, ал. 1 от КСО – за отглеждане на дете до 2-годишна възраст следва да се изплаща в пълен размер до прекратяването или изтичането на отпуска за отглеждане на детето чрез работодателя, който го е разрешил.
    Източник: https://nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13

    See less
    • 0