Discy Latest Въпроса

когато се получи електронен фиш за някакво нарушение с обратна разписка, самият фиш трябва ли да се подпише? (Задължително ли е ?) Ако се подпише, след това може ли да бъде обжалван (трябва ли преди подписване да се напишат възражения ...