Discy Latest Въпроса

Здравейте ,знаете ли до какъв доход от комисионни е позволено от закона да се работи по -граждански договор през първата и през втората година от майчинството ,без това да повлияе майчинството да бъде спряно?

Здравейте ,какви са последиците при прекратяване на граждански договор от фирмата на самоосигуряващо се лице на свободна професия, ако 2 години майчинство не са изтекли?При такъв случай при прекратен договор ,така спират ли се парите за 2 година от майчинството?Какви ...