Discy Latest Въпроса

Здравейте, Имам ли право на намаляване на данъците ,ако кухнята е закупена на 29.06.2020 ,което се води подобрение на жилищен имот ,но тогава не е ползвано облегчението или е късно за тази година вече да се ползва?

Здравейте,при извършване на дейност и съответно получаване на възнаграждение от фирмата по граждански договор на самоусигуряващо се лице,но не е системно ,а в рамките само на 1 или 2 месеца по време на периодът от 2 години майчинство ,ако през ...

Здравейте,имат ли право от фирмата да прекратят договор през период на майчинство ,ако в договорът пише в клаузите за прекратяване на договорът ,че може да бъде прекратен от всяка страна с 15 дневно предизвестие и при не извършване на дейност ...

Здравейте ,знаете ли до какъв доход от комисионни е позволено от закона да се работи по -граждански договор през първата и през втората година от майчинството ,без това да повлияе майчинството да бъде спряно?

Здравейте ,какви са последиците при прекратяване на граждански договор от фирмата на самоосигуряващо се лице на свободна професия, ако 2 години майчинство не са изтекли?При такъв случай при прекратен договор ,така спират ли се парите за 2 година от майчинството?Какви ...