Discy Latest Въпроса

Здравейте, работя на сумарно отчитане на работното време. От другия месец фирмата въвежда разпокъсани смени. Въпроса е дали може да се въвеждат такива смени при сумарно отчитане на работното време. Смените са най-общо казано следвите, от 05,30 до 08,00 и ...

Здравейте, въпроса ми е следния. Изпращат ме командировка в друг град. Мисля, че мястото на командировката е част от фирмата в която работя, а не друга фирма. Какви задължения има работодателя ми относно пътуването ми от хотела до работата ми. ...