Мирослава завършва специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2014г. Интересите й са съсредоточени предимно в гражданскоправните науки. Смята, че най- голямото предимство в съвременното общество е достоверната информация и всеки човек и гражданин трябва да се стреми към нея, а тези, които са привилегировани с достъп до нея поради интелектуални или други причини, имат моралното задължение да съдействат за разпространението и.

  • 0

   Въпроси

  • 0

   Отговори

  • 0

  • 21

   Points

  • Следващи

  • Следва

   Потребителят не следва никого.